dịch vụ khách hàng homextra

Chào mừng bạn đến với trang dịch vụ khách hàng HomeXtra ! Bạn đang cần hỗ trợ gì từ chúng tôi?

Bạn có thể tìm kiếm nhanh yêu cầu dịch vụ, hỗ trợ, kinh nghiệm hay, hướng dẫn lắp đặt, download catalogue hoặc tư vấn mua tại HOMEXTRA.VN bằng thanh công cụ bên dưới

Dịch vụ nhà cửa phổ biến

Mua hàng
Giao hàng
Thanh toán
Bảo hành
Bảo trì và Bảo dưỡng
Dịch vụ lắp đặt

Mua hàng

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3


To make your site easier to navigate and save space, make this section collapsible. Learn how to add collapsible text.

Giao hàng

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Thanh toán

Write out a description to describe the problem. Consider breaking out the solution into small steps to make it easy for someone to solve themselves.


 1. What should users do first?

 2. Next step for solving the problem

 3. Next step for solving the problem

Bảo hành

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Bảo trì và bảo dưỡng

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Dịch vụ lắp đặt

Write a short summary of what problem the article will solve. Use step-by-step instructions to help people solve the issue.


 1. Step 1

 2. Step 2

 3. Step 3

Lên lịch hẹn để gặp trực tiếp Trung tâm trợ giúp Home Xtra Care
Hẹn lịch ngay